Test Suzuki Grand Vitara

  Suzuki Grand Vitara – do miasta i w teren czy na odwrót?

     Jak mo?na przeczyta? w Wikipedii - Samochód sportowo-u?ytkowy (ang. Sport Utility Vehicle, SUV) to auto, maj?ce po??czy? cechy luksusowego samochodu osobowego i terenowego. Od tego ostatniego ró?ni si? tym, ?e mo?e, ale nie musi, radzi? sobie w terenie i zawsze zapewnia wysoki komfort podró?owania, w przeciwie?stwie do sparta?sko wyposa?onych i czasem twardo zawieszonych aut terenowych.

   

  Patrz?c na Suzuki Grand Vitar? mo?na by powiedzie?, ?e to nie do ko?ca SUV. I w pewnym sensie to prawda, chocia? jest to samochód tej klasy. Jednak producent chcia?, ?eby Grand Vitara nie by?a jednak tylko zwyk?ym SUV-em. W przeciwie?stwie do wi?kszo?ci z nich najwi?ksze Suzuki ma naprawd? dobre w?a?ciwo?ci terenowe, a co z tym idzie mo?na pomy?le? o tym, ?eby troch? si? pobawi? i wjecha? tam gdzie inne SUV-y nie wjad?.

  Vitara jako jedna z niewielu w swojej klasie posiada sta?y nap?d na cztery ko?a, ale gdyby tego by?o ma?o, dodatkowo wyposa?ona jest w blokad? mi?dzyosiowego mechanizmu ró?nicowego oraz reduktor. Tego drugiego u?ywa? jednak trzeba przy naprawd? ci??kim terenie. Warto równie? wspomnie? o podwoziu przymocowanym do konstrukcji ramowej, które równie? okazuje si? przydatne przy wyprawach w teren.

   

   

   

   

  Z zewn?trz Suzuki Grand Vitara wygl?da naprawd? dobrze. Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e jest ona nieco bardziej „dojrza?a” od swoich konkurentów. Kanciasta linia nadwozia, „napompowane” nadkola oraz agresywne ?wiat?a od razu sugeruj?, ?e to nie zabawka do jazdy po mie?cie i ubitych drogach, ale terenówka, która nie boi si? ?niegu czy b?ota.

   

  Tak?e w ?rodku Grand Vitara zaskakuje po??czeniem prostoty i funkcjonalno?ci. Wszystkie przyciski i prze??czniki s? umieszczone tak by ich obs?uga by?a intuicyjna. Jedynym minusem mo?e by? co najwy?ej jako?? materia?ów u?ytych do wyko?czenia deski rozdzielczej, jednak s? to detale, które rekompensuje wiele innych czynników, jak np. bogate wyposa?enie seryjne, czy doskona?e w?a?ciwo?ci jezdne. Poza tym zarówno osoby podró?uj?ce z przodu jak i z ty?u nie mog? narzeka? na brak miejsca.

   

  Je?li chodzi o silnik, to testowany egzemplarz dysponowa? silnikiem diesla o pojemno?ci 1.9l i mocy 130KM. Jednota ta dobrze radzi sobie z dosy? ci??kim samochodem, chocia? wiadomo, ?e „kucy” nigdy za wiele ;) Za to ?rednie spalanie w cyklu mieszanym na poziomie ok. 7,0 litrów  na 100km to ca?kiem przyzwoity wynik.

   

  Podsumowuj?c  Suzuki Grand Vitara to naprawd? dobra terenówka z mo?liwo?ci? jazdy po mie?cie ;)

   

   

   

  Samochód udost?pniony dzi?ki uprzejmo?ci


  P.U.H. "AUTO-COMPLEX"

  Oddzia? w Nowym Targu
  ul. Szaflarska 139
  34-400 Nowy Targ

   

   

     aut. Marcin Dro?d?

  Więcej »