FORD EXCURSION - limuzyna

  LIMUZYNA FORD EXCURSION V10 – do ?lubu i


  na imprez?.   

   

      Jak wiemy samochody zza „wielkiej wody” s?yn? ze swych rozmiarów. FORD EXCURSION sam w sobie do ma?ych samochodów tak?e nie nale?y – bo przy d?ugo?ci dochodz?cej do prawie 6 metrów to naprawd? spory pojazd. Jednak „bohater” dzisiejszej prezentacji  jest jeszcze wi?kszy, powiedzia?bym nawet, ?e dosy? sporo wi?kszy…

      A owym „bohaterem” jest limuzyna zbudowana w?a?nie na bazie Forda Excursion.

      Pytanie jak zbudowa? tak? maszyn??

  Otó? trzeba mie? dawc?. Nast?pnie przeci?? go w po?owie, i w miejsce mi?dzy przedni? a tylni? cz??ci? wstawi? jakie? 3,5 metra dodatkowej przestrzeni, która w przysz?o?ci b?dzie wozi?a niezliczone ilo?ci nowo?e?ców i nie tylko… ;)

      No ale przejd?my do konkretów. Wielki bia?y Fordzik naprawd? robi wra?enie. I to nie tylko na zewn?trz, gdzie imponuje swoj? d?ugo?ci? ( dodajmy ?e jest to 9,5m ), ale g?ównie w ?rodku.

   


      A wn?trze tego kolosa to ju? prawdziwa bajka. To, ?e znajduje si? tam barek to pewnie nikogo nie zdziwi, ale popijanie szampana w trakcie zmierzania na imprez? ?ycia, dodatkowo umil? 3  pi?tnastocalowe ekrany LCD wspierane przez wysokiej klasy sprz?t audio. A lasery 3D i wytwornica dymu sprawi?, ?e ju? nie b?dzie si? chcia?o i?? na imprez? – bo po co, kiedy jest ona w ?rodku :D

  Ca?e centrum sterowania owym sprz?tem znajduje si? za plecami kierowcy w szoferce. Trzeba przyzna?, ?e jest to niez?a pl?tanina kabli i wszelkiego rodzaju przewodów.

                                     


                ?eby taki ogromny samochód móg? si? sprawnie porusza? potrzebna jest odpowiednia jednostka nap?dowa. I taka te? si? tam znajduje. „Silniczek”, który nap?dza limuzyn? to standardowa jednostka benzynowa montowana w Fordzie Excursion o pojemno?ci 6.8litra i mocy 314KM (a wi?c ca?kiem przyzwoicie). A spalanie… W?a?ciciel twierdzi, ?e waha si? ono mi?dzy 30 a 70 litrami na 100km.

      Podsumowuj?c je?li wybierasz si? z grup? przyjació? na jak?? wi?ksz? imprez?, lub po prostu planujesz zmieni? swój stan cywilny to koniecznie musisz takim ?rodkiem transportu, bo w ko?cu ?yje si? tylko raz.

     aut. Marcin Dro?d?

       

     

  Więcej »