Test Chevrolet Cruze

  Chevrolet Cruze – Europejski Amerykanin   

       Marka Chevrolet zast?pi?a na polskim rynku raczej ma?o cenion? mark? Daewoo, a co za tym idzie start nie by? ?atwy. Jednak Ameryka?ska marka ca?kiem nie?le sobie radzi, czego przyk?adem mog? by? cz?sto spotykane na naszych drogach ró?ne modele Chevroleta.

  Jednym z nich jest model Cruze , którego mieli?my okazj? przetestowa?.

       Stylistyka:

   Testowany Chevrolet Cruz to kompaktowy sedan nale??cy do klasy ni?szej ?redniej. Ju? na pierwszy rzut oka wida?, ?e jest samochodem „zza wielkiej wody”. Charakterystyczne „agresywne”  reflektory i du?y grill wi?kszo?ci na pewno si? spodobaj?, bo nie sposób ich nie zauwa?y?. Delikatnie opadaj?ca na masywny ty? linia nadwozia, tak?e ca?kiem przyjemnie si? prezentuje w po??czeniu z wielkimi tylnymi lampami.

   

   


       Wn?trze:

  Wn?trze prezentowanego kompaktu jest naprawd? przestronne, rozk?ad przycisków i pokr?te? intuicyjny, a wyko?czenia konsoli ?rodkowej w kolorze aluminium nadaj? ca?o?ci sportowego charakteru. Trzeba przyzna?, ?e ca?o?? prezentuje si? ca?kiem przyjemnie. Jedyne do czego mo?na mie? jakiekolwiek zastrze?enia to jako?? plastików, z których wykonana zosta?a konsola ?rodkowa. Jednak s? to szczegó?y, które zostaj? zrekompensowane przez chocia?by ?wietne w?a?ciwo?ci jezdne o których za chwil?.

  Ilo?? miejsca dla osób podró?uj?cych na przednich fotelach jest ca?kiem zadowalaj?ca. Krótko mówi?c nie mo?na narzeka? na jego brak. Inna bajka jest jednak z ty?u. Owszem,  je?li na tylnej kanapie podró?owa? b?d? dzieci lub ni?si doro?li to nie ma si? do czego przyczepi?. Jednak dla wy?szych osób mo?e ju? by? troch? gorzej, zw?aszcza gdy na przednich siedzeniach tak?e zasiadaj? wysokie osoby. Warto te? zauwa?y?, ?e system audio sprawuje si? naprawd? dobrze. Dzi?ki umieszczonemu w pod?okietniku wej?ciu AUX  mo?emy pod??czy np. telefon i s?ucha? naszej ulubionej muzyki, przy czym urz?dzenie bezpiecznie spoczywa sobie w schowku.

        Silnik:

  W modelu Cruz obecnie dost?pne s? dwa silniki benzynowe – o pojemno?ci 1,6 l (124 KM) i 1,8 l (141 KM) – oraz silnik wysokopr??ny o pojemno?ci 2,0 l (163 KM). Silniki benzynowe wyst?puj? z 5-biegow? manualn? skrzyni? biegów albo z 6-biegow? automatyczn? skrzynia biegów. Silnik wysokopr??ny wspó?pracuje z 6-biegow? skrzyni? manualn? b?d? automatyczn?. Wszystkie silniki nale?? do klasy EURO 5 pod wzgl?dem poziomu emisji. Testowany egzemplarz wyposa?ony by? w t? mocniejsz? jednostk? benzynow?.      


  No i najwa?niejsze: wra?enia z jazdy.

  W tym aspekcie Cruze to naprawd? ?wietny samochód. Silnik 1.8 na pocz?tku mo?e wydawa? si? nieco oci??a?y, ale to tylko na pocz?tku, gdy? w „praniu” wychodzi, ?e lubi on wysokie obroty. I powy?ej 3tys Obr./min pokazuje pazur.

  Wspó?gra on doskonale ze ?wietnym zawieszeniem, które bardzo dobrze t?umi nierówno?ci naszych dróg, ale równie? utrzymuje samochód w zakr?tach przy ca?kiem sporych pr?dko?ciach, zachowuj?c si? jak auto sportowe. Tutaj du?? zas?ug? ma te? kontrola trakcji, która sprawuje si? naprawd? ?wietnie. A je?li kto? nie chce zawsze mo?na ja wy??czy?.

  Warto tak?e zaznaczy?, ?e Chevrolet Cruze zosta? odznaczony pi?cioma gwiazdkami w testach EURO NCAP, wi?c jest bardzo bezpiecznym samochodem.

  Podsumowuj?c Chevrolet Cruze to bardzo dobra propozycja nie tylko dla fanów ameryka?skich samochodów ale i ka?dego kto szuka dobrego auta w przyst?pnej cenie. Dodajmy, ?e mo?na go kupi? ju? za nieco ponad 49 tys. z?.

   

   

  Samochód udost?pniony dzi?ki firmie

  MARIMEX

  Nowy Targ ul. Krakowska 7

  autoryzowanemu dealerowi samochodów marki Chevrolet i Opel

  aut. Marcin Dro?d?

  Więcej »