Mazda CX - 5

  MAZDA CX-5


  Tegoroczne targi we Frankfurcie z dum? og?osi?y debiutanckie wprowadzenie Mazdy CX-5- nowego kompaktowego crossovera.

   

  Mazda CX-5 prezentuje wiele innowacyjnych rozwi?za?, niespotykanych dot?d w klasie kompaktowych crossoverów. Nowa generacja pojazdów Mazdy oparta jest na TECHNOLOGII SKAYACTIV, a tak?e dynamicznym designie zwanym „KODO – Dusza ruchu". Dzi?ki temu CX-5 ??czy w sobie pionierskie technologie z niepowtarzalnym wygl?dem, oferuj?c przede wszystkim bezpiecze?stwo, wysoki komfort prowadzenia, a tak?e nisk? emisj? szkodliwych sk?adników.

  Pod mask? CX-5 znajdziemy dwa rodzaje silników wykonane w technologii SKAYACTIV.

  2-litrowy silnik benzynowy o mocy 165 KM oraz Diesel o pojemno?ci 2,2litra z dwustopniowym turbo do?adowaniem, który b?dzie dost?pny w dwóch konfiguracjach: 150KM i 175KM.


   


  Nowoczesna technologia w po??czeniu z niskim wspó?czynnikiem oporu powietrza zapewni nam znacznie ni?sze zu?ycie paliwa. B?dzie dost?pna z nap?dem na jedn? lub dwie osie. Mazda CX-5 jest tak?e pierwszym objawieniem KODO- nowego kierunku projektowego. Jego cechy charakterystyczne mo?emy okre?li? w?a?ciwie w kilku s?owach: DYNAMICZNA STYLISTYKA, ZWINNO?? I MOC.

  Có? wi?cej potrzeba? Tylko cieszy? si? niesko?czon? przyjemno?ci? z jazdy.

  Dynamiczny crossover zago?ci w europejskich salonach na pocz?tku przysz?ego roku.

   

   

  aut. Justyna Furczo?


  Więcej »