Hyundai i30 Wagon

  Hyundai i30 Wagon – Efektowne Kombi

   

   

  Korzystaj?c z ostatnich dni polskiej z?otej jesieni postanowili?my podda? testom nowego Hyundaia i30 w wersji kombi.  Ju? sam wygl?d zewn?trzny prezentowanego samochodu pokazuje, ?e mamy do czynienia z nowoczesn? stylistyk?. W stosunku do pierwszej generacji i30, obecna jest du?o bardziej odwa?na i na pewno zwraca na siebie uwag?. G?ównie przyczyniaj? si? do tego LEDy do jazdy dziennej o nietypowym kszta?cie, oraz ogromny grill przypominaj?cy wielk? paszcz?, która chce po?kn?? wszystko przed ni?. A delikatne dyfuzory w zderzaku oraz przet?oczenia linii nadwozia nadaj? samochodowi sportowego charakteru. Proporcje nadwozia zosta?y na tyle dobrze dobrane, ?e nie wygl?da ono jak typowe kombi, ale jak nieco przed?u?ony hatchback.

   

   

  Skoro mamy do czynienia z nadwoziem typu kombi, to zacznijmy opis wn?trza od baga?nika w?a?nie. A ten jest wcale nie ma?y. Jego pojemno?? wynosi 528 l, a po z?o?eniu tylnych opar? wzrasta ona a? do 1642 litrów. Warto tak?e doda?, ?e otrzymujemy wtedy zupe?nie p?ask? przestrze? baga?ow?. Pod pod?og? baga?nika znajdziemy oprócz akcesoriów typu dojazdówka, czy trójk?t ostrzegawczy tak?e dodatkowe schowki.

  Wn?trze i30 – ki jest bardzo przestronne, miejsca wystarczy nawet dla wysokich u?ytkowników, podró?uj?cych zarówno z przodu jak i na tylnej kanapie. Kierowca zajmuj?cy swoje miejsce bardzo szybko mo?e przyzwyczai? si? do kokpitu Hyundaia, gdy? jest on bardzo czytelny a wszystkie prze??czniki rozmieszczono tak, aby obs?uguj?cy dzia?a? intuicyjnie. A ogromna ilo?? wszelakich schowków sprawi, ?e nasze rzeczy nie b?d? lata?y po ca?ym samochodzie.

   

   

  Prowadzenie. Tak?e w tym przypadku nie mo?na si? za bardzo do niczego przyczepi?, Hyundai i30 prowadzi si? naprawd? dobrze. Zawieszenie doskonale t?umi nierówno?ci, a i ostrych zakr?tach nie traci si? kontroli nad pojazdem. Ciekawym dodatkiem jest tak?e trójstopniowy system wspomagania Flex SteerUk?ad ten dysponuje trzema trybami pracy regulowanymi jednym guzikiem przez kierowc?: Normal, Sport i Comfort. U?ywanie pierwszego zaleca si? podczas jazdy w ruchu miejskim i po drogach lokalnych. Tryb Sport gwarantuje lepsz? komunikatywno?? i szybsze reakcje uk?adu kierowniczego przy wy?szych pr?dko?ciach. Ostatni Comfort to sztuczne podbicie si?y wspomagania, pomocne w trakcie trudnych manewrów parkingowych

  Hyundai i30 Wagon dost?pny jest w sze?ciu wersjach silnikowych. Benzyniaki to 100-konne 1,4, oraz 120 i 135-konne 1,6. Gam? jednostek wysokopr??nych otwiera 1,4 o mocy 90 KM. Dwa pozosta?e silniki maj? 1,6-litra pojemno?ci. S?abszy rozwija 110 KM, mocniejszy 128 KM mocy. Turbodiesle s? oszcz?dne – w cyklu mieszanym wed?ug danych producenta spalaj? ok. 4,3-4,5 litra oleju nap?dowego. Wszystkie trzy maj? jednak filtr DPF i do jazdy g?ównie po mie?cie nie s? najlepsz? propozycj?.

   

   

  Nowa i30-ka na pewno zalicza si? do bezpiecznych pojazdów. W seryjnym wyposa?eniu znajduj? si? wszelakie systemy wspomagaj?ce kierowc?, oraz a? 6 poduszek powietrznych chroni?cych osoby w poje?dzie. Kierowca w trakcie jazdy wspierany jest przez elektronicznych asystentów wspomagaj?cych jazd? i hamowanie. Hyundaia i30 wyposa?ono w nast?puj?ce systemy: HAC (uk?ad wspomagaj?cy kierowc? podczas ruszania pod gór?), automatyczny w??cznik ?wiate? awaryjnych, ostrzegaj?cych w razie nag?ego hamowania, ABS (system zapobiegaj?cy blokowaniu kó? podczas hamowania), ESP (elektroniczny uk?ad stabilizacji toru jazdy) i nowatorski uk?ad VSM wp?ywaj?cy na tor jazdy i trakcj?.

  Nie zapomnijmy te? o gwarancji. Program 5-Year Triple Care obejmuje 5-letni? umow? na mechanik? bez limitu kilometrów, 5 lat bezp?atnej opieki technicznej pojazdu oraz 5 lat assistance (bezp?atna pomoc drogowa). Co wa?ne nadwozie zosta?o zabezpieczone antykorozyjnie i w przypadku zakupu w salonie otrzymujemy 12-letni? gwarancj? na jego perforacj?.

   

  Podsumowuj?c. Nowy Hyundai i30 jest jednym z faworytów w swojej klasie. Du?a liczba silników oraz wersji wyposa?enia, tak?e dzia?a w tym przypadku na plus. Có? wi?cej powiedzie?, trzeba wybra? si? do salonu i sprawdzi? samemu.

   

   

  Samochód udost?pniony dzi?ki firmie GOLEMO

  Nowy Targ ul. Podtatrza?ska 3

  autoryzowanemu dealerowi marki Hyundai.

   

   

  Więcej »