BMW X3

   

   

  Nowe BMW X3 – m?odszy, doskonalszy brat.
   

  Korzystaj?c z uroków tegorocznej zimy, skorzystali?my z okazji przetestowania najnowszej generacji BMW X3. Pierwsza X3-ka zadebiutowa?a w 2003 roku od razu trafiaj?c w rynkow? nisz?. Jednak wiadomo, ?e konkurencja nie ?pi i trzeba i?? do  przodu.

   

   


   

  Wygl?d.

  Ju? na pierwszy rzut oka doskonale wida?, ?e druga generacja SUV’a z Bawarii sporo uros?a i nabra?a bardziej dojrza?ych kszta?tów w porównaniu do poprzednika. Jest od niego d?u?szy o 83 mm, szerszy o 28 mm i wy?szy o 12 mm. Tak?e rozstaw osi zwi?kszy? si? o 15 mm. Subtelne przednie lampy z doskonale wszystkim znanymi RINGAMI oraz charakterystyczny grill przypominaj? nam, z czym mamy do czynienia.

  Przet?oczenia, na karoserii nadaj? samochodowi sportowego charakteru, a du?e tylne lampy optycznie poszerzaj? bry?? nadwozia.

   

   


   

  Wn?trze.

  Deska rozdzielcza nowego X3 to przyk?ad elegancji i gustu, do których przyzwyczai?y nas modele BMW. Kokpit nie jest prze?adowany przyciskami, jak ma to miejsce w wielu nowoczesnych samochodach, a to dzi?ki zastosowaniu kontrowersyjnego do niedawna kontrolera iDrive, który jest integralnym elementem opcjonalnego systemu BMW Professional. Sterownik ten by? na pocz?tku krytykowany za zbyt skomplikowan? obs?ug?, jednak jego obecna wersja zosta?a poprawiona, a obs?uga sta?a si? intuicyjna i bardzo przyjazna dla u?ytkownika.

  Na zwi?kszeniu rozmiarów pojazdu zyska?o równie? wn?trze. Jest ono teraz bardzo przestronne i nawet wysokim u?ytkownikom nie zabraknie w nim miejsca. A by? to najwi?kszy minus pierwszej generacji X3.

   

   

   

   

  Wra?enia z jazdy.

  Testowany egzemplarz wyposa?ony by? w dwulitrow?, wysokopr??n? jednostk? nap?dow? o mocy 184KM. Trzeba przyzna?, ?e silnik ten ca?kiem dobrze radzi? sobie z tym, nie ma?ym pojazdem wa??cym ponad 1700kg. G?ówn? rol? gra tutaj opcjonalna, 8-biegowa skrzynia automatyczna Steptronic. Co prawda trzeba za ni? dop?aci? ponad 9tys. z?, ale trzeba przyzna?, ?e jest warta ka?dych pieni?dzy. Automat zmienia biegi praktycznie nieodczuwalnie, i redukuje je dok?adnie wtedy kiedy tego potrzebujemy. Nowe BMW X3 zosta?o tak?e wyposa?one w system kontroli dynamiki jazdy, który steruje prac? przepustnicy oraz zawieszenia.

   

  Podsumowuj?c w nowym BMW X3 ci??ko doszuka? si? jakichkolwiek wad.

  Prowadzi si? doskonale, jest naprawd? ?adne a do tego niedu?o pali ( ?rednio w czasie testu ok. 8l/100km w nie ?atwych warunkach).

  Jedynym minusem mog? by? jedynie ceny opcjonalnego wyposa?enia, no ale przecie? w ko?cu to klasa Premium.

  Więcej »