Citroen C-Elysee

  Citroen C-Elysee – kierunek miasto.

  Francuski koncern PSA wypu?ci? niedawno na rynek dwa bli?niacze modele niewielkich sedanów, w dotychczas niezagospodarowanym przez siebie segmencie B+, a mianowicie Citroena C-Elysee oraz Peugeota 301. Ekipa MotoPodhale.pl mia?a przyjemno?? przetestowania pierwszego z nich. Citroen C-Elysee zadebiutowa? na Salonie Samochodowym w Pary?u we wrze?niu 2012r, a do polskich salonów trafi? w styczniu 2013 roku.

  Stylistycznie C-Elysee nie zadziwia typow? francusk? awangard?, ani ?adnymi nowymi detalami utrzymuj?c sylwetk? typowego rodzinnego sedana. I tym samym cel zosta? osi?gni?ty, gdy? z góry za?o?ono, ?e ma to by? samochód bud?etowy. Sylwetka Citroena szybko przypada do gustu, a proporcje poszczególnych elementów s? bardzo dobrze zachowane. Nawet pomimo tego, i? wykorzystana zosta?a p?yta pod?ogowa modelu C3 cz??? baga?owa nie wygl?da na doczepian? na si??, jak to ma miejsce w przypadku niektórych starszych, czy nowszych sedanów ró?nych producentów. Liczne przet?oczenia na karoserii sprawiaj?, ?e samochód wygl?da dynamicznie, a jednocze?nie elegancko. Patrz?c na przód C-Elysee od razu wiadomo z jak? mark? mamy do czynienia. Gro?ne spojrzenie przednich reflektorów przypomina te z modelu C4, a grill z wchodz?cym na mask? logiem producenta mówi nam ju? wszystko. Ty? to klasyczny sedan z ?adnie wkomponowanymi (patriotycznymi mo?na by powiedzie?) bia?o-czerwonymi lampami. Citroen C-Elysee wbrew pozorom jest ca?kiem sporym samochodem. Rozstaw osi sedana wynosi 2652 mm. Auto poza tym mierzy 4427 mm d?ugo?ci, 1748 mm szeroko?ci, 1466 mm wysoko?ci, a prze?wit to oko?o 140 mm. Niewielka masa w?asna C-Elysee, która nieco waha si? w zale?no?ci od wersji wyposa?enia, stanowi du?y atut. Najl?ejszy model z silnikiem wa?y 1020 kg, a najci??szy si?ga 1110 kg

  Silnik.

  Pod mask? francuskiego sedana mo?e pracowa? jedna z trzech jednostek nap?dowych. Benzynowa trzycylindrowa o pojemno?ci 1.2 VTi o mocy 72 KM i 110 Nm., oraz czterocylindrowa 1.6 VTi generuj?cy 115 KM i 150 Nm., oraz diesel o pojemno?ci 1.6 HDi o mocy 92 KM i 230 Nm. Testowany egzemplarz dysponowa? mocniejszym silnikiem benzynowym, który spisywa? si? doskonale. Jednostka ta jest wystarczaj?co dynamiczna, oraz posiada odpowiedni? moc aby p?ynnie i bezpiecznie porusza? si? po drogach. Warto równie? doda?, ?e ?rednie spalanie w czasie testu waha?o si? w granicach 7 l/100km – g?ównie po mie?cie, co jest ca?kiem przyzwoitym wynikiem, jak na taki wcale nie ma?y samochód.

  Wra?enia z jazdy.


  W przypadku Citroena C-Elysee trzeba przyzna?, ?e in?ynierowie odpowiedzialni za zawieszenie tego samochodu, naprawd? si? postarali. Sedan doskonale spisuje si? na naszych nie koniecznie równych drogach. Zawieszenie bardzo ?adnie t?umi wszelkie nierówno?ci, a jazda jest po prostu przyjemno?ci?. Równie? na równej nawierzchni pojazd dobrze si? prowadzi, jednak szybsze pokonywanie zakr?tów wykazuje tendencj? C-Elysee to podsterowno?ci. Jednak pami?tajmy, ?e to nie rajdówka. Trzeba tak?e pochwali? uk?ad wspomagania kierownicy, który dzia?a bardzo dobrze i sprawia, ?e parkowanie czy poruszanie si? po ciasnych uliczkach jest bardzo ?atwe i przyjemne.

  Wn?trze.


  Pomimo, i? mamy do czynienia z bud?etowym samochodem, wn?trze C-Elysee wygl?da bardzo przyzwoicie. Wiadomo, ?e nie jest to ta sama finezja, któr? mo?emy znale?? w wy?szych modelach francuskiego producenta, jednak wida?, ?e wszystko znajduje si? na swoim miejscu. Ogromny schowek po stronie pasa?era pomie?ci sporo wszelakich drobiazgów, a baga?nik o pojemno?ci 506 litrów bez problemu poch?onie baga?e ca?ej rodziny. Konsola ?rodkowa jest czytelna i przejrzysta, a lakierowany pasek biegn?cy wzd?u? ca?ej deski nadaje wn?trzu ?wie?o?ci.

  Podsumowuj?c, Citroen C-Elysee to bardzo dobra propozycja na obecnym rynku samochodowym. Za stosunkowo niewielk? cen? dostajemy rodzinnego sedana z dobrym wyposa?eniem. Warto zaznaczy?, ?e ceny tego modelu zaczynaj? si? ju? od 39900z?. Testowany egzemplarz z mocniejszym silnikiem i dodatkowym wyposa?eniem to wydatek rz?du 55250 z?. Dodatkowo w salonach Citroena, oddaj?c w rozliczeniu swój stary samochód dostaniemy rabat w wysoko?ci 4000 z?, a je?li nasz stary zas?u?ony pojazd oddamy na z?om, to takiego rabatu, na zakup nowego samochodu dostaniemy a? 8000 z?.  Samochód udost?pniony dzi?ki firmie GOLEMO

  Nowy Targ ul. Podtatrza?ska 3

  autoryzowanemu dealerowi marki Citroen.

  Więcej »