Nowa Honda CRV

  Honda CRV Concept


  Honda wyda?a pierwsze oficjalne zdj?cie nowej koncepcji.

  Honda CR-V Concept zadebiutuje na targach motoryzacyjnych w Orange

  County International Auto Show w Kalifornii we wrze?niu. 

  Nowy SUV CR-V, ma pojawi? si? w salonach jesieni? 2012 roku.

   

      Honda CR-V Concept wykorzystuje zupe?nie now? platform?, która

  b?dzie wykorzystywana do produkcji samochodu. Linia obejmuje szereg

  zmian stylistycznych w stosunku do aktualnej CR-V, maj?cych na celu

  da? SUV-owi bardziej agresywn? postaw?.

  Najwa?niejsze zmiany zasz?y z przodu, gdzie CR-V oferuje zachodz?cy

  ni?szy przedni zderzak, lepiej zintegrowany z reszt? nadwozia ni? w

  obecnym modelu.

  Trójdzielna pozioma os?ona ch?odnicy jest równie? znacznie bardziej

  dominuj?cym elementem ni? ta w obecnej CR-V, z odchudzonymi

  reflektorami dope?niaj?cych to po obu stronach. Honda twierdzi, ?e

  wynik ko?cowy zmian stylistycznych w znacznie poprawia

  aerodynamik? w stosunku do aktualnej wersji samochodu.

  Mocno rze?bione elementy nadwozia, maj? uwydatni? bardziej wyraziste

  progi. Koncepcja otrzyma równie? nowe felgi aluminiowe.

  Z ty?u, CR-V ma pozosta? utrzymany w stylistyce obecnego samochodu,

  cho? Honda nie opublikowa?a jeszcze zdj?? ty?u pojazdu. Japo?ska

  firma zapewnia równie? bardziej przestronne wn?trze w stosunku do

  obecnego modelu.

  Honda nie potwierdzi?a ?adnych szczegó?ów dotycz?cych jednostek

  nap?dowych na tym etapie.  Wiadomo tylko, ?e maj? by? one bardziej

  efektywne i oszcz?dne.

  Więcej »