Mitsubishi L200

  Mitsubishi L200 – dla rolnika i urz?dnika

   Galeria  Pickupy powsta?y z my?l? o farmerach przewo??cych ci??kie ?adunki po dziurawych nieutwardzonych drogach. Polskiej wsi raczej nie zawojuj?, jednak w miastach zadomowi?y si? na dobre. Nie oznacza to jednak ?e s? to samochody miejskie, bo takimi na pewno nie s?.  Przekonali?my si? o tym testuj?c Mitsubishi L200 w ró?nych warunkach.


  Z zewn?trz Mitsubishi L200 na pewno ró?ni si? od swoich konkurentów czyli Hiluxa i Navary. Jego kszta?ty s? bardziej op?ywowe i oryginalne, a co za tym idzie mo?e si? on podoba? albo nie. Jednak o gustach si? nie rozmawia… Nasz pickup dost?pny jest w trzech wersjach nadwozia: Single Cub – bez miejsc z ty?u, Club Cab – czyli z pojedyncz? kabin? , oraz Double Cub – z podwójn? kabin?. Testowany egzemplarz by? w tej trzeciej - najbardziej popularnej na naszym rynku wersji. Dodatkowo nasz samochód mia? zabudowan? przestrze? baga?ow?, co sprawia?o ?e nie przypomina? klasycznego pickupa.

   Przejd?my jednak do konkretów – czyli testu. Na asfalcie L200 prowadzi si? jak dobrej klasy osobówka. Dzi?ki dynamicznemu silnikowi diesla o pojemno?ci 2.5 litra o mocy 178 KM i momentowi obrotowemu si?gaj?cemu 400 Nm samochodem mo?na bardzo sprawnie wyprzedza?. Oczywi?cie nie mo?na zapomina? o tym, ?e ?rodek ci??ko?ci jest dosy? wysoko i w ostrych zakr?tach samochód lubi si? przechyla?. No ale w ko?cu zosta? stworzony w innych celach.  I w?a?nie dlatego postanowili?my zjecha? z asfaltu i sprawdzi? jak Mitsubishi sprawdzi si? w terenie.  Jak na samochód terenowy L200 jest dosy? twarde i czu?, ?e jedzie si? po nierówno?ciach. Jest to spowodowane tym, ?e z ty?u zamontowane s? resory piórowe, bo w ko?cu to pickup i jego zadaniem jest przewo?enie ci??kich ?adunków.


   Po ubitej kamienistej drodze, na której nawet przy sporych pr?dko?ciach L200 sprawowa?o si? naprawd? doskonale przysz?a kolej na co? trudniejszego. Wjechali?my w bardziej grz?ski teren z dosy? stromymi podjazdami. Warto przy okazji doda?, ?e pogoda by?a bardzo odpowiednia do testowania samochodu z nap?dem 4X4. Jednym s?owem by?o mokro i ?lisko. Tak wi?c z w??czonym nap?dem na cztery ko?a udali?my si? w stron? najbardziej stromego wzniesienia. Do jego po?owy samochód dzielnie sobie radzi?, ale w pewnym momencie po prostu zacz?? si? grzeba?. Jednak takie co? to nie problem dla dzielnego pickupa, gdy? dysponuje on blokadom centralnego dyferencja?u. I nawet na zwyk?ych szosowych oponach bez problemu pokona? owe grz?skie wzniesienie. I w?a?nie przy tej okazji warto zwróci? uwag? na uk?ad nap?dowy Mitsubishi L200. Posiada on niezwykle zaawansowany system Super Select 4WD pozwalaj?cy na zmian? nap?du z dwu - na czteroko?owy przy pr?dko?ci nawet 100km/h. L200 jest chyba jedynym pickupem, który pozwala na jazd? z w??czonym nap?dem 4x4 przy ka?dej pr?dko?ci. Oczywi?cie w naprawd? trudnych warunkach jest mo?liwo?? w??czenia trybu 4LLC – jest to niski zakres 4WD z zablokowanym centralnym dyferencja?em maksymalizuj?cy moc potrzebn? na wydostanie si? z trudnego terenu.

                 Pora na wn?trze. Mitsubishi L200  niczym nie przypomina pickupów z przed lat. ?rodek auta jest przestronny i dobrze wyko?czony. Bardzo czytelna konsola ?rodkowa z wielofunkcyjnym wy?wietlaczem, pokazuj?cym wszelkie niezb?dne informacje jak np: Spalanie, ?redni? pr?dko??, kompas, po?o?enie nad poziomem morza czy termometr. Testowana wersja ( Intense + ) posiada?a dodatkowo tak?e tempomat, multifunkcyjn? kierownic? oraz radio z mp3. Miejsca w ?rodku jest wystarczaj?co zarówno z przodu jak i z ty?u. Tak wi?c pasa?erowie na tylnej kanapie nie b?d? narzekali na jego brak. Za plecami pasa?erów podró?uj?cych z ty?u znajduje si? szyba opuszczana za pomoc? znajduj?cego si? u do?u deski rozdzielczej przycisku.

  Podstawowe dane techniczne testowanego egzemplarza:

  Mitsubishi L200 Intense +    

  Silnik: 2477 cm3

  Moc: 178 KM przy 4000obr./min

  Moment obrotowy: 400Nm w przedziale 1800-3500obr./min

  Skrzynia biegów: manualna, 5-stopniowa

  Liczba, uk?ad cylindrów: 4, rz?dowy

  Wymiary (d?./szer./wys.): 5005/1750/1775 mm

  Rozstaw osi: 3000 mm

  Masa w?asna: 1905 kg

  Mitsubishi L200 mo?na kupi? ju? za 94990 z?

  Reasumuj?c Mitsubishi L200 do doskona?a propozycja dla tych, którzy ceni? sobie wygod? i mo?liwo?? poruszania si? w terenie. Ale i dla ludzi którzy potrzebuj? samochodu do pracy i wo?enia du?ej ilo?ci ?adunków ( nie koniecznie po utwardzonych drogach ), ale za to w komfortowych warunkach.

   

  Samochód udost?pniony dzi?ki uprzejmo?ci


  P.U.H. "AUTO-COMPLEX"


  Oddzia? w Nowym Targu

  ul. Szaflarska 139
  34-400 Nowy Targ

   

   

  Galeria

   

     aut. Marcin Dro?d?

  Więcej »