Test Suzki Splash

  Suzuki Splash  -  idealny do miasta.   

   

         Marka Suzuki znana jest g?ównie z produkcji  samochodów terenowych, oraz ma?ych samochodów miejskich. My postanowili?my tym razem przetestowa? w?a?nie co? przeznaczonego g?ównie do jazdy po mie?cie. Wybór  pad? na model Splash.

  Suzuki Splash jest nast?pc? modelu Wagon R+, produkowanego razem z wspó?pracom z koncernem GM ( opel Agila ).

   

        Ma?y Splash swoj? stylistyk? na pewno zwraca na siebie uwag?. Ostre linie i niecodzienna stylistyka mog? si? podoba?. Dodatkowo wygl?d podkre?laj? du?e 3-elementowe przednie reflektory oraz bardzo charakterystyczne tylne ?wiat?a.

   

          Dzielny „maluch” ma do wyboru dwie jednostki nap?dowe. Pierwsza z nich to silnik o pojemno?ci 1 litra  i mocy maksymalnej 68KM. Natomiast druga – ciekawsza – propozycja to silnik 1.2 o mocy 94KM ze zmiennymi fazami rozrz?du. W?a?nie wersj? z tym silnikiem mieli?my okazj? testowa?.

  Musz? przyzna?, ?e silnik sprawuje si? naprawd? przyzwoicie. Jest dynamiczny i posiada odpowiedni? moc by sprawnie porusza? si? po mie?cie, ale nie tylko.

  Owe 94KM spokojnie wystarczaj? aby rozp?dzi? Splash-a do pr?dko?ci autostradowych. No i oczywi?cie jak ka?dy „japo?czyk” lubi wysokie obroty, wi?c redukcje przy wyprzedzaniu innych pojazdów jak najbardziej mile widziane ;)


  Ma?e Suzuki zaskakuje równie? swoj? niebywa?? zwinno?ci?. Sprawdzili?my to je?d??c nim po torze gokartowym, gdzie niezwykle ciasnych zakr?tach i nawrotach radzi? sobie niezwykle dobrze. Potwierdza to g?ówne przeznaczenie tego ma?ego samochodu – miasto, gdzie niewielkie rozmiary i zwrotno?? s? niezb?dne do sprawnego poruszania si?.

   

         Wn?trze Splash-a jest naprawd? bardzo przyjemne i przestronne. Niewielkie zastrze?enia mo?e budzi? jedynie jako?? pokr?te? od nawiewów, jednak rekompensuje to bardzo czytelna deska rozdzielcza z czerwonym pod?wietleniem, oraz dosy? bogate wyposa?enie jak na ten segment pojazdów. Bardzo ciekawie prezentuje si? te? wielki obrotomierz umieszczony na wierzchu deski rozdzielczej. Nadaje on „maluszkowi” sportowego charakteru.

  Wysoka pozycja za kierownic? i wielkie lusterka boczne sprawiaj?, ?e widoczno?? z samochodu jest doskona?a, co na pewno u?atwia poruszanie si? w miejskim g?szczu.  Niewielki baga?nik o pojemno?ci 178litrów  kryje pod pod?og? dodatkowy schowek o pojemno?ci 36litrów. To mo?e niewiele, ale dzi?ki sk?adanym tylnym oparciom mo?na zwi?kszy? przestrze? baga?ow? do ponad 570litrów. Co daje nam ca?kiem spory baga?nik z ca?kowicie p?ask? pod?og?.

   

          Podsumowuj?c Suzuki Splash jest ciekaw? propozycj? dla wszystkich, którzy poruszaj? si? g?ównie po mie?cie. Dzi?ki swojej zwrotno?ci i dynamice, oraz ciekawej stylistyce jazda w miejskiej d?ungli nie powinna by? ju? uci??liwa, a i na autostradzie nie b?dzie si? czego powstydzi?.

  Ma?ego Splash-a mo?na kupi? ju? za 40 900 z? (oczywi?cie cena do negocjacji u dealera)

  Samochód udost?pniony dzi?ki uprzejmo?ci


  P.U.H. "AUTO-COMPLEX"


  Oddzia? w Nowym Targu

  ul. Szaflarska 139
  34-400 Nowy Targ

   

   

  Podzi?kowania dla GP Kart za udost?pnienie toru.

  www.GPKart.pl  aut. Marcin Dro?d?


  Więcej »