Mitsubishi Lancer Sedan

  Mitsubishi Lancer Sedan  - rodzinny ale z pazurem.

   


   

   

   

                 Mitsubishi Lancer… Z czym kojarzy Wam si? ta nazwa? Bo ja osobi?cie s?ysz?c j?, od razu mam przed oczami s?ynne sportowe EVO i piekieln? moc pod mask?.

  Do tego nap?d na wszystkie ko?a i ogromne spalanie …

  Jednak  firma spod znaku trzech diamentów postanowi?a wypu?ci? na rynek „cywiln?” wersj? owej bestii.

  Klasyczne trzy-bry?owe  nadwozie sedana – bo taki w?a?nie ma by? Lancer - ostre linie i bardzo charakterystyczny przód z ogromnym grillem oraz to „w?ciek?e spojrzenie”, naprawd? mog? si? podoba?. Zreszt?, tak zupe?nie na marginesie Mitsubishi we wszystkich swoich nowych modelach postawi?o na agresywny design. Warto równie? doda?, ?e Lancer dost?pny jest tak?e w wersji Sportback – jednak dla mnie osobi?cie zarówno Mitsubishi Lancer, jak i Subaru Impreza powinny by? sedanami.

       


      


  Przejd?my do wn?trza. Jako?? plastików nie budzi zastrze?e?, ?rodek

  jest przejrzysty, a obs?uga wszelkich prze??czników intuicyjna.

  Dodatkowo pomaga tutaj multifunkcyjna kierownica, dzi?ki której nie

  trzeba za ka?dym razem odrywa? r?k by np. zmieni? stacj? radiow?.

  Aluminiowe elementy na drzwiach i desce rozdzielczej podkre?laj?

  sportowy charakter samochodu, a czytelne zegary, z ?adnym bia?o-

  czerwonym pod?wietleniem pokazuj? wszystkie niezb?dne informacje,

  bez potrzeby spogl?dania na boki. Trzeba pami?ta? o tym, ?e to sedan,

  wi?c jest jak najbardziej rodzinnym samochodem. Dlatego pasa?erowie

  podró?uj?cy na tylnej kanapie nie b?d? narzekali na brak miejsca. A i na

  spore zakupy znajdzie si? miejsce, bo Lancer dysponuje baga?nikiem o

  pojemno?ci 400 l. A wi?c ca?kiem sporym.

            

                      Silnik. Do testów otrzymali?my najs?absz? wersj? Lancera. Samochód, którym je?dzili?my dysponowa? benzynowym silnikiem o pojemno?ci 1.6 litra i mocy 117KM. Jak ka?dy „japo?czyk” tak?e i ten uwielbia wysokie obroty. Silnik ten b?dzie idealnym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy ceni? sobie oszcz?dno?? i niskie spalanie, a nie chc? kupowa? diesla. Jednak je?li kto? ma bardziej sportowe zaci?cie, lepszym wyborem b?dzie mocniejsza jednostka o pojemno?ci 1.8 litra i mocy 143KM, która zdecydowanie lepiej poradzi sobie z dosy? ci??kim sedanem.        

   


  Je?li chodzi o w?a?ciwo?ci jezdne, musz? przyzna?, ?e si? nie rozczarowa?em. Zawieszenie jest doskonale zestrojone. ?wietnie t?umi wszelkie nierówno?ci, ale i w zakr?tach przy wi?kszych pr?dko?ciach zapewnie, pe?na kontrol? nad autem. Tak?e „inteligentne” wspomaganie u?atwia jazd?, dostosowuj?c si? do pr?dko?ci z jak? si? poruszamy.

             Podsumowuj?c, „cywilny” Lancer spisuje si? ca?kiem dobrze na naszych drogach. Nie boi si? zarówno miejskiej „d?ungli” jak i autostrad, a zapakowa? do niego mo?na ca?? rodzin? z baga?em.

  Samochód udost?pniony dzi?ki uprzejmo?ci


  P.U.H. "AUTO-COMPLEX"


  Oddzia? w Nowym Targu

  ul. Szaflarska 139
  34-400 Nowy Targ

   

   

     aut. Marcin Dro?d?

  Więcej »