Zimowa Szko??a Jazdy ZR1   

  Szko??a Bezpiecznej Jazdy ZR1 od pocz─?tku grudnia b─?dzie zajmowa─? si─? szkoleniem kierowców na lotnisku w Nowym Targu oraz organizowaniem eventów motoryzacyjnych. Naszym g??ównym celem jest
  poprawa bezpiecze??stwa na drogach!

  Dysponujemy kadr─? do??wiadczonych instruktorów, w??ród nich znale??li si─? znani kierowcy rajdowi i wy??cigowi:Mistrz Polski wy??cigów górskich Waldemar Kluza, Mistrz Rajdowego Pucharu Polski
  Micha?? El??bieciak czy Wiktor Polak, który w latach siedemdziesi─?tych zdoby?? tytu?? v-ce mistrza europy. Oprócz tego w szkoleniach b─?d─? uczestniczy─? wykwalifikowani ratownicy medyczni.

  Szkolenia odbywa─? si─? b─?d─? na terenie lotniska w Nowym Targu. Dysponujemy powierzchni─? ponad 3,5ha, na której powstanie zimowy tor a tak??e miejsca do ─?wicze??.

  Podczas zaj─?─? naszej szko??y kursanci sprawdzaj─? i doskonal─? swoj─? wiedz─? i umiej─?tno??ci w nast─?puj─?cym zakresie zagadnie??:
  · prawid??owa pozycja za kierownic─?
  · prawid??owe operowanie ko??em kierownicy
  · prawid??owe operowanie gazem i hamulcem
  · prawid??owy tor jazdy
  · po??lizg podsterowny i zasady wychodzenia z po??lizgu
  · po??lizg nadsterowny i zasady wychodzenia z po??lizgu
  · p??ynna jazda pozwalaj─?ca unikn─?─? po??lizgu
  · przewidywanie zagro??e?? w ruchu drogowym
  · zasady dzia??ania systemów bezpiecze??stwa w samochodzie
  · hamowanie awaryjne z systemem ABS i bez systemu ABS
  · nag??a zmiana pasa ruchu
  · hamowanie awaryjne w zakr─?cie
  · eco-driving

  Nasze zaj─?cia zawsze zaczynamy od wyk??adu teoretycznego oraz wyja??nienia zakresu i celu ─?wicze?? praktycznych. W ramach wyk??adu nasi podopieczni mog─? wzbogaci─? swoj─? wiedz─? i umiej─?tno??ci
  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w obecno??ci wykwalifikowanego ratownika medycznego.

  Ka??de szkolenie zako??czone jest prób─? sprawno??ciow─? z pomiarem czasu. Próba ta ma na celu sprawdzenie zdobytej w akademii wiedzy i umiej─?tno??ci jej wykorzystania.


  Zaj─?cia indywidualne b─?d─? odbywa─? si─? w grupach 5cio i 10cio osobowych. Zaj─?cia dla firm oraz grup zorganizowanych prowadzone b─?d─? w grupach do 24 osób.
  B─?dzie tak??e mo??liwo??─? szkole?? 1:1, czyli klient, b─?dzie mie─? do dyspozycji instruktora tylko dla siebie.

  To w skrócie czym b─?dzie si─? zajmowa─? nasza Szko??a Bezpiecznej Jazdy.

  Wi─Öcej »