STOP wysokim cenom paliw

    W najbli??szy pi─?tek nowotarscy kierowcy rozpoczn─? protest przeciwko wysokim cenom paliw, przy??─?czaj─?c si─? tym samym do ogólnopolskiego protestu kierowców.


    Z informacji jakie dostali??my od organizatora, protest b─?dzie poprzerdzony spotkaniem wszystkich, którzy chc─? wzi─?─? udzia?? w akcji.Spotkanie poprzedzaj─?ce protest odb─?dzie si─? w pi─?tek o godz. 18.30 na parkingu pod nowotarskim lodowiskiem sk─?d kolumna samochodów ruszy w miasto z akcj─? protestacyjn─?. 

     


    Zapraszamy wszystkich kierowców do przy??─?czenia si─? do tej akcji!

    Wi─Öcej »