Zielony ??uk znowu rusza w podr????

  W ubieg??ym roku sze??cioosobowa za??oga przejecha??a wys??u??onym ??ukiem prawie 5 tys. km w rajdzie Z??ombol. Wy??cig by?? celem drugorz????dnym. Chodzi??o przede wszystkim o zbiórk???? pieni????dzy dla dzieci z domów dziecka. Tym razem podró??nicy z Podhala wyznaczyli sobie za cel - pomoc dzieciom polskiego pochodzenia mieszkaj????cym w Mo??dawii.

  Stary ??uk pokona kolejne 5 tysi????cy kilometrów. Podró?? grupy m??odych nowotar??an znów ma charytatywny cel - tym razem przyjaciele chc???? wspomóc przedszkole w mo??dawskiej wiosce, do którego ucz????szczaj???? ubogie dzieci polskiego pochodzenia. 

  Wi─Öcej »   

  Szyby u Szmida

  Wi─Öcej »   

  Akcja SESJA

  Rusza nowa akcja MotoPodhale.pl !!!


  Je??li jeste?? szcz─???liwym posiadaczem (posiadaczk─?) jakiego?? nietypowego, wyró??niaj─?cego si─? samochodu czy te?? innego pojazdu, lub po prostu chcia??by?? (chcia??aby??) pokaza─? ??wiatu swoj─? cudown─? maszyn─?, napisz do nas! ! ! My zrobimy mu ( jej ) profesjonaln─? sesj─? zdj─?ciow─? a wybrane zdjecia opublikujemy na ??amach naszego portalu ! ! ! ZAPRASZAMY !!!!  Wi─Öcej »   

  BMW 8 by Miras galeria

  Galeria BMW serii 8 by Miras

   

   

  Wi─Öcej »   

  VW Passat by Wilczek

  VW Passat by Wilczek - Galeria

   

   

   

  Wi─Öcej »   

  Nissan GTR - galeria

  Nissan GTR - galeria

   

   

   


  Wi─Öcej »